O nás

Firma Reinter pôsobí na stavebnom trhu 20 rokov. Bola založená ako živnosť v roku 1997 a realizovala rekonštrukcie bytov a bytových jadier pod názvom „Ing. Jaroslav Pčola, REINTER“. V každom ďalšom roku sa zvyšovala zákazková náplň, čo vyústilo v prirodzený rast počtu zamestnancov a rozširovanie výroby.

Od roku 2001 sa firma postupne odkláňala od menších zákaziek a na základe rastúcich skúseností, technologickej praxe a zvyšujúceho sa strojného vybavenia sme sa zameriavali na výstavbu rodinných domov na kľúč, zatepľovanie, rekonštrukcie budov, výstavbu polyfunkčných objektov a stavieb občianskej vybavenosti. Od roku 2009 sme napriek finančnej kríze zaznamenali významný nárast objemu výroby, čo súvisí aj s našim zameraním na súkromný sektor. Investori, ktorí chceli realizovať svoje projekty, vsádzali na istotu a vyberali si partnera s históriou, dobrými referenciami, ekonomickou stabilitou a kvalitným ľudským potenciálom. Podarilo sa nám zrealizovať prvé stavby v hodnote vyššej ako jeden milión eur a zaradiť sa medzi významné slovenské stavebné firmy. Tým sa pre nás toto obdobie stalo veľkým zadosťučinením za roky tvrdej práce a poctivej služby ľuďom.

Od roku 2011 počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere nepretržite presahuje stovku a objem produkcie 5 miliónov eur. V letnej sezóne firma pracuje aj na dvoch desiatkach stavieb, čo umožňuje rozvinutá štruktúra spoločnosti. Aby sme mohli zákazníkovi poskytnúť komplexné služby, pracuje na príprave stavieb rozpočtové, obchodné a projekčné oddelenie. Úsek stavebnej výroby riadia traja projektoví manažéri prostredníctvom desiatich majstrov stavebnej výroby. Vďaka tomuto rastu a stabilizácii na slovenskom stavebnom trhu sme pristúpili k plynulej zmene právnej formy a dnes pôsobíme pod názvom Reinter s.r.o.

Politika IMS tu na stiahnutie